Årets undersökning om oschyssta affärsmetoder

Genom det s.k. UTP-direktivet förbjuds vissa oschyssta affärsmetoder som leverantörer kan utsättas för vid försäljning av jordbruksprodukter och livsmedel. Den svenska lagstiftningen som baseras på direktivet (lagen om otillbörliga handelsmetoder) trädde i kraft den 1 november 2021. För att få veta hur vanligt problemet är och följa upp utvecklingen löpande har EU-kommissionen tagit fram ett frågeformulär som riktar sig till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan.

Aktuellt frågeformulär är öppet till den 15 mars, det finns här (man kan välja svenska som språk).

Nyhetsbrev

För att sprida kunskap och ge vägledning om den nya lagstiftningen har Konkurrensverket startat ett nyhetsbrev. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.