Australien: Avelsvärden för ätkvalitet

Lammproducenter får nu tillgång till nya avelsvärden för ätkvalitet. Dessutom bli man först världen med ett index som väger samman ätkvalitet med produktivitet till ett balanserat index.

Detta genombrott har blivit möjligt genom en kombination av DNA-testning av djur och omfattande konsument-tester av kött. De nya hjälpmedlen för avelsurval är utformade för att göra det möjligt för uppfödare att balansera genetiska förutsättningar för tillväxt med ett magert kött av hög ätkvalitet. Med dessa hjälpmedel vill man försäkra sig om att lamm från Australien fortsätter att möta, eller överträffa, konsumenternas efterfrågan av ett utmärkt kött som håller jämn ätkvalitet.

Professor Julius van der Werf, ansvarig för Sheep CRC's Genetics program, berättar att nästan ett decennium av arbete har lagts ned för att utreda sambanden mellan slaktkroppars kvalitet och köttets karaktär hos lamm.

Hela artikeln
Meat & Livestock Australia: Sheep producers can now select for eating quality traits ››
Översatt med Google ››