Australien: Förbud mot export av levande får skulle rasera priset på lammkött

The Australian:
En oberoende ekonomisk studie, beställd av en lobbygrupp med djurskyddsintressen, visar att priset till jordbrukarna skulle falla med 28 AUD (ca 200 SEK) per får om boskapsexporten till Mellanöstern skulle stoppas.

Men World Society for the Protection of Animals hävdar att exporten av levande boskap är grym och ekonomiskt ohållbar, och att endast kortsiktiga subventioner från Mellanösterns regeringar backar upp denna annars olönsamma verksamhet.

Ekonomen Alistair Davey menar att det är frågan om Gulfstaterna, med sin växande befolkning och oljans osäkra framtid, förmår fortsätta subventionera handeln med levande djur genom att betala extra till australiska bönder. Dr Davey säger att antalet levande får som exporteras från Australien har sjunkit från en hög nivå runt sex miljoner djur 2001, till en prognos på två miljoner djur under 2012-13.

Han menar också att West Australian meatworks har underlåtit att möta den ökande efterfrågan på mer förädlade kylda och frysta produkter, som den rika och urbaniserade befolkningen i Mellanöstern efterfrågar. Han drar slutsatsen att även om ett förbud mot all export av levande djur – vilket djurskyddsorganisationer som WSPA pressar på för att genomdriva – skulle beröva västra Australiens bönder ett prispåslag på ca 28 AUD per får, så skulle det också ge nya arbetstillfällen och ökad lönsamhet för lokala köttprocessorer.

Jodie Jankevics, chef för WSPAs kampanjer, säger att gruppen beställt rapporten för att "visa jordbrukarna att vi förstår konsekvenserna för dem, och att vi vill arbeta med näringslivet och regeringen för en övergång från levande-export av får till att använda lokala slakterier och förädlingsindustri med ledig kapacitet då slakt är mer humant än export".