Storbritannien: Minskad lönsamhet för jordbruk

Källa: Farmers Weekly
De totala intäkterna från jordbruk minskade med 14 % mellan 2011 och 2012 till 4,7 miljarder pund, enligt preliminära siffror från DEFRA.

Nedgången i resultatet förklaras av ökade kostnader, en nedgång i produktionen och en nedgång i värdet av direktstöd på grund av förändringar i växelkursen. Det extremt blöta vädret under 2012 ligger bakom en del av problemen.

Värdet av produktionen från får minskade med 11 % till 128 milj. pund.

För djuruppfödare finns en oro för brist på foder efter en lång vinter, vilket följer på höga foderkostnader för 2012. Vi är bara fyra månader in på detta år, men allt pekar på att det brittiska jordbrukets lönsamhet ytterligare kommer att pressas under 2013.

När vinster pressas kommer ett större antal jordbrukare återigen att tvingas förlita sig på jordbrukspolitikens direktstöd att klara sin verksamhet under det kommande året, säger National Farmers Unions vd Peter Kendall.