Storbritannien: Studie visar att baggar med registrerade resultat lönar sig

Resultatet från Quality Meat Skottlands tvååriga projekt "Scottish Sheep Strategy Better Breeding" visar att lönsamheten är upp till 3£ högre per tacka som betäckts med bagge som fått sina resultat registrerade*, jämfört med tacka som betäckts med bagge vald enbart efter utseende.

I nästan samtliga fall var utfallet bättre efter baggar med registrerade resultat. Fördelarna inkluderade snabbare slaktmognad, förbättrad slaktvikt och form, jämnare lamm och bättre tillväxt.

* performance recording, jämförbart med kombinationen Elitlamm och FHP

Läs hela artikel på Farmers Weeklys hemsida ››

Hjälpligt översatt av Google här ››