Australien: Fokus på långsiktiga mål

Att bönder genom aktiva beslut idag påverkar framtidens lammproduktion kommer att vara avgörande för hur bra det går för näringen, spår Phil Graham.

Lambex som hålls vartannat år har nyligen arrangerats i New South Wales, med 900 deltagande delegater.

Phil Graham från NSW Department of Primary Industries var en av många internationella experter inom lammproduktion som deltog. Hans presentation “Setting up the ewe for the new horizon” handlade inte om att specificera vad bönderna behöver göra, utan snarare om att förse dem med information till hjälp att tänka igenom vilken riktning produktionen bör ta.
– Lammnäringen har gjort exeptionella framsteg när det gäller att förbättra sitt avelsmaterial fram tills nu, men frågan är hur vi ska fortsätta. Eller om vi behöver förändra vår riktning.

– Vår betes-baserade produktion kommer att ha förändrats 2030 på grund av förändringar i temperatur och nederbörd. Hur våra djur kommer att se ut 2030 avgörs av de beslut vi fattar de kommande tio åren, och vi har gradvis kommit att producera allt tyngre lamm. Är det vad marknaden efterfrågar? Vilka beslut man tar inför framtiden kan också komma att skilja sig åt i olika regioner, menar Phil Graham. Vi kan komma att få ett antal olika riktningar, beroende av var produktionen äger rum.

Sheep CRC lanserade under Lambex en ny versionen av appen RamSelect Plus.
– Det finns en viktig ny funktion som gör det möjligt för användaren att begränsa sin sökning till djur som har särskilda ASBVs (Australiska avelsvärden för får) inom förinställda värden, sa Sheep CRCs VD James Rowe.

– Eftersom val av rätt baggar är beroende av den genetiska profilen hos tackorna har vi också ytterligare funktioner för att införliva kommersiella flockars testprofil för tackornas DNA. Detta för att få hjälp att sätta upp rätt sökkriterier inför framtida bagg-köp.

Appens första version innehöll 12 000 baggar från fler än 120 uppfödare.

The Weekly Times: Emphasis on the long view crucial, says NSW DPI officer ››
Översatt med Google ››