Himalaya: Traditionell matt-produktion i kris

Produktionen av traditionella handknutna mattor av fårull befinner sig i kris i de östra delarna av Himalaya, nu när fåhållningen är på tillbakagång.

Att knyta mattor har varit ett antal familjers försörjning under långa tider, men då får-hållningen har minskat på senare tid har bristen på ull börjat hota det traditionella matt-hantverket i områden som Panchthar, Taplejung och Ilam.

Enligt Dikura Gurung, en handlare i området, har de platser där människor hållit sina hjordar nu avsatts till annan användning.
– Där det tidigare brukade finnas får-hjordar är det nu odling av kardemumma och andra avsalugrödor, till exempel växter som används som naturläkemedel. Ull har blivit en dyr bristvara och detta drabbar vår handel, säger Gurung och tillägger att en matta av fårull kan ge upp till 9000 rupier.

Även fårfarmaren Phaujaman Rai menar att det försvinnande traditionella sättet att hålla får beror på brist på betesmarker.
– Tidigare fanns en hel del gräsmark, så det var ganska lätt att hålla fåren. Men eftersom gräsmarkerna nu förvandlas till jordbruksmark och plantager har det blivit riktigt svårt att hålla får.

Den traditionella mattan som populärt kallas "radi" används fortfarande i byarna, men har på sistone alltmer ersatts av inhemska och utländska maskintillverkade produkter.

The Himalayan Times: Sheep-wool rug manufacturing faces crisis ››