Australien: Forskning om förebyggande åtgärder mot flugangrepp fortsätter

Forskningen angriper problemet ur olika vinklar; genetiskt urval, medicinsk behandling, flytande kväve, laserbehandling och vilken roll lukt spelar.

Man väntar att under 2014 få de första resultaten från studier som eventuellt kan visa samband mellan vissa DNA-segment och en ökad känslighet för flugangrepp. Man hoppas kunna lokalisera eventuella genmarkörer, eller grupper av markörer, associerade med resistens eller känslighet.

I västra Australien har ministeriet för jordbruk och fiske (DAFWA) genom sin forskning bekräftat hur olika faktorer som nersmutsad ull, rynkor och andelen naturligt bar hud spelar roll för hur hur stor risken är att drabbas av flugangrepp.

Man har nått goda resultat genom att använda spårhundar för att skilja mellan ull från resistenta respektive mottagliga djur, och ett treårigt projekt ska forska om luktens roll för flugangrepp. De första resultaten har varit uppmuntrande.

Försök pågår också där flytande kväve och laserteknik används för att ta bort överflödig hud.

Fler resultat från olika forskningsområden kommer att presenteras under 2014.

Fibre2fashion: Research into flystrike prevention in sheep continues ››

Äldre artiklar om flugangrepp och mulesing ››