Storbritannien: Är genomisk avelsvärdering den rätta vägen?

Under konferensen Sheep Breeders Round Table i Nottingham var ett av ämnena möjligheten och nyttan av att använda genomisk selektion för att föra aveln framåt.

Både Farmers Weekly och Farmers Guardian har artiklar om ämnet. Snabba klipp från båda artiklarna nedan, samt länkar för er som blir intresserade av att läsa mer.

Medan genomisk selektion är vanligt inom mejerisektorn i Storbritannien är användningen av tekniken relativt ny för fårnäringen. Frågan om huruvida tekniken skulle kunna vara lönsam för den brittiska fårnäringen, och hur kostnadseffektivitet den skulle vara, var ämnet för debatten under konferensens dag två.

Professor Mike Coffey, expert på djuruppfödning och genomik vid SRUC, förordade genomisk selektion och menade att det kan användas för att förbättra egenskaper som är alltför svåra att förbättra på andra sätt. Att inte göra något är inget alternativ enligt professor Coffey, det kommer bara resultera i att den brittiska fårindustrin tappar ytterligare mark till sina utländska konkurrenter.

Användningen av genomisk selektion i Nya Zeeland belystes. John McEwan, expert från Nya Zeeland, förklarade hur genomisk selektion där används för att möta behoven i en bransch som rör sig mot att producera högkvalitativt kött från tackor som främst betar höglänta och lågproducerande beten, samtidigt som man vill minska arbetskostnaderna.

Geoff Pollott från Royal Veterinary College London påpekade skillnaden mellan mejeriindustrin, som huvudsakligen använder en ras, och fårnäringen som skulle behöva producera genomiska avelsvärden över Storbritanniens 90 fårraser.

Will Haresign från University of Aberystwyth menade att genomisk selektion inte kan fungera så länge inte en mycket stor del av populationen får sina fenotypa egenskaper (egenskaper som kan mätas hos en individ, exempel är tillväxt eller fruktsamhet) mätta och registrerade. Med dagens låga registrering av egenskaper och resultat i Storbritannien kan man inte få korrekta genomiska avelsvärden.

Kostnadsfrågan debatterades också och båda sidor var överens om att det är svårt att räkna ut hur mycket en övergång till genomisk selektion i slutändan skulle kosta lammproducenterna.

Farmers Guardian, Is genomic selection the way forward for UK sheep industry? ››
Översatt med Google ››

Farmers Weekly, How genomics could be of value to sheep breeders ››
Med Google ››

Hur fungerar genomisk selektion:

  • Vid genetisk analys mäts DNA och jämförs mot en bank av information som består av reella egenskaper hos en stor population av djur.
  • Med tillräckligt omfattande information är det möjligt att se tydliga samband mellan djurens arvsmassa och deras faktiska resultat.
  • Genom kunskap om dessa samband kan genomiskt beräknade avelsvärden utvecklas.
  • Med genomiska tekniker kan de mest lämpade avelsdjuren väljas efter önskade egenskaper; modersegenskaper, hälsa, slaktkropp, ätkvalitet och så vidare.
  • Med genomisk avelsvärdering kan ett djurs genetiska kapacitet beräknas direkt efter födseln med större säkerhet.

För att förstå skillnaden mellan genomiska avelsvärden och vår svenska avelsvärdering, studera illustrationen som inleder Emma Carléns artikel Genomisk avelsvärdering ökar lönsamheten ››

Lära mer?
Emma Carlén: Så fungerar genetiska markörer ››