Australien: Mjölkar för att hitta bot mot mastit

Arbetet med en stor undersökning av mastiter hos får beräknas slutföras om ett halvår. Mer än 9000 tackor har då provtagits under fem år.

Studien, som har finansierats av The Meat & Livestock Australia, syftar till att undersöka både kliniska och subkliniska mastiter hos alla fårraser.

– Kliniska mastitfall kan du upptäcka, men här har vi också tittat på de subkliniska mastiterna, säger veterinären Stuart Barber som har provtagit får från hela sydöstra Australien.

15–20 procent av tackorna bär på en subklinisk mastit, som sällan eller aldrig upptäcks. Man vet inte hur mycket det påverkar lammens tillväxt, och att förstå mer om det är en del av arbetet.

– Vi vet redan fem procent av tackorna drabbas av klinisk mastit under ett år, och ofta dör deras lamm, så det här är betydelsefullt.

Beroende på vad resultaten visar, hoppas man kunna utveckla ett vaccin eller minska effekterna av mastit genom genetik.

The Land: Milking for a mastitis cure ››

Översatt med Google ››