Vaccin mot stora magmasken finns nu på marknaden

Forskare vid Moredun har utvecklat vad som kallas ett ”revolutionerande vaccin” mot stora magmasken (Haemonchus contortus), som betraktas som en av de besvärligaste inälvsparasiterna hos får och getter.

Vaccinet är resultatet av många års forskning och har nu gjorts tillgängligt för australiska lammproducenter i samarbete med Department of Agriculture and Food i västra Australien. Det lanserades på den öppna marknaden i oktober av Wormvax Australien, ett helägt dotterbolag till Moredun. Det första partiet som bestog av 300 000 doser såldes slut inom 10 dagar enbart genom ryktet om det nya vaccinet.

Det injicerbara vaccinet, som är säkert att använda för både för lamm och dräktiga tackor, tillverkas från proteiner ur magmaskens tarm och innehåller 40 aktiva molekyler som har identifierats för ge en nivå av immunitet. Professor David Smith vid Moredun menar att med 40 aktiva molekyler är det högst osannolikt att parasiter utvecklar resistens mot vaccinet. Han tillägger att vaccinet också skulle kunna användas mot stora magmasken hos nötkreatur. Tekniken har också möjligheter att utveckla vacciner mot andra blodsugande maskar, inklusive hakmask hos människor.

Farmers Weekly: Vaccine against barber’s pole round worm developed ››

Äldre artikel om samma ämne: Världens första vaccin mot stora magmasken ››