Australien: Supersnabba avelsframsteg med DNA-tester och JIVET

Andrew Michael använder spjutspetsteknologi för göra avelsframsteg på kort tid.

JIVET (juvenile in vitro embryo transfer) är ett avelsprogram som går ut på embryotransfer från mycket unga tackor. Man DNA-testar lammen redan vid 1–2 veckors ålder och använder resultaten, i kombination med avelsvärden och hänsyn till härstamning, för att välja ut de mest lovande avelsdjuren. Embryotransfer görs sedan från tacklamm så unga som 6-8 veckor. Ingreppet ska inte påverka tacklammens framtida fertilitet, de kan vid normal ålder betäckas och få lamm på det gamla vanliga viset. På detta sätt får man extremt korta avelsintervall och man kan snabbt förbättra egenskaper som är svåra att förändra med traditionell avel.

Förutom de gängse egenskaperna som form, tillväxt, ullkvalitet och fertilitet är man intresserad av egenskaper som parasitresistens, marmorering och smak.

Se video där Andrew Michael berättar ››
Mer information i Sheep CRS pressrelease om projektet ››