USA: Transhumans minskar

Trailing, eller transhumans som vi säger i Europa, är en traditoion med gamla rötter i västra USA.

Men ökad trafik och bebyggelse, högre befolkningstäthet och andra konflikter gör det allt svårare att hålla traditionen vid liv. Det blir allt vanligare att fårbönder, som tidigare vandrade med djuren och lät dem efterbeta på skördade fält, flyttar sina djur med lastbild för att slippa konflikter och bekymmer.

Sheep trailing tradition fades for many ››
Översatt med Google ››