Norge: Rovdjursseminarium i Oslo

Tillsammans med Norges Bondelag och Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerade Norsk Sau og Geit den 13-14 november ett 2-dagars seminarium med rovdjursfokus i Oslo.

Seminariet, som hade flera fokusområden, inleddes med fördrag om betesbruk och potentialen för detta i utmarker. Bilder på rovdjursskador visades och statistik över skadeutvecklingen presenterades. Representanter för näringen vittnade om hur förtvivlad situationen varit i vissa områden under den gågna säsongen.

Ellen Hambro, vd för miljödirektoratet, hade avsatt hela dagen för att delta i konferensen och fick en ordentlig genomgång över de problem som betesbruket haft under 2013.

Norges Bondelags ledare Nils T. Bjørke öppnade dag två med att tydligt sammanfatta de tre arrangerande organisationernas gemensamma krav på myndigheternas hantering av rovdjursfrågan.

Statssekreterare Lars Andreas Lund från Klima- og miljøverndepartementet talade med ett manus skrivet av ett ämbetsverk som inte verkat tagit till sig några förändringar sedan maktskiftet i norsk riksdag.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion mellan parlamentsledamöter från Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet och Sosialistisk Venstreparti.

Läs mer på Norsk Sau och Geit:
Klare meldinger til politikerne ››
Presentasjoner fra beiteseminar med rovviltfokus ››