Avelsvärden på finullsfår – hur använder jag dem?

Målgrupp: medlemmar i föreningen Svenska Finullsfår. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Tid: måndag den 27 maj kl 19-21

Plats: digitalt via Teams, länk kommer skickas efter att kursavgiften inkommit på föreningens bakgiro 5971-7926

Kostnad för deltagande: 300 kr för medlem i Föreningen Svenska Finullsfår, övriga 600 kr

Anmälan: per e-post till nittonelva@gmail.com senast 20 maj, ange namn och adress i anmälan

Vi behandlar bland annat den svenska avelsvärderingen på får men fördjupar oss i beskrivningen av avelsvärdena för finullsfår. Vi resonerar kring avelsmålen, både för rasen men också ned på besättningsnivå och vad jag behöver göra för att få avelsvärden på mina finullsfår. Var hittar jag avelsvärdena och hur kan jag utforma min djurförteckning för livdjururval? Hur kan jag använda avelsvärdena under fåråret? Detta och mycket mer ska vi behandla på denna fördjupande kurs om avelsvärden för finullsfår.

Kursledare: Titti Strömne, husdjursagronom och lammrådgivare verksam i det egna företaget Glada Fåret. Glada Fåret bedriver även småskalig lammproduktion sedan 1978 med främsta mål att erbjuda hållbara avelsdjur av finullsras.

På bilden: Titti Strömne och finullstackan 14023 Holly.