Informationsmöte om det aktuella rovdjursläget i Uppsala län

Måndagen den 15:e april hade Stockholm-Uppsala Fåravelsförening, LRF Tierp – Östhammars Kommungrupper och LRFs lokalavdelningar bjudit in sina medlemmar till ett informationsmöte i Österbybruk angående det aktuella rovdjursläget i Uppsala län.

Text Stockholm-Uppsala Fåravelsförening, foto Carina Wenngren

Inbjudna från länsstyrelsen var vilthandläggare Anders Johannesson, Mikael Larsson och Naturenhetens chef Elisabeth Schöning. I nuläget berörs länet av fyra vargrevir, Siggefora som funnit sedan 2020 – Tinäset, som delas med tre andra län – Florarna, ett naturreservat där en tik funnits sedan tidigare som nu en invandrande hane från Setten/Norge går tillsammans med – Ingsjön, ett revirmarkerande par (halvsyskon par från Siggefora) är bekräftat efter senaste inventeringen. För antalet lodjur finns det sexton familjegrupper (hona med ungar) berättade Anders. Vidare gavs information om den nya riktlinjen som gäller för skyddsjakt vid angrepp på tamdjur. Vilka förebyggande åtgärder som vi djurägare kan tänka på, exempel alla stängsel som inte är klassats som RAS kan kompletteras Mikael gav tips om det och att man alltid kan kontakta honom om råd och att han kommer på besök. Vilka telenr som finns att ringa om angrepp har inträffat och att det alltid finns jourperson att kontakta dygnets alla timmar. Att tänka på om angrepp skett, hur en besiktning går till, vilken hjälp man kan få som akuta åtgärder och om bidrag för att stängsla med RAS samt ersättning för döda djur, även information om §28, rätten att värna sina tamdjur. Vilthandläggarna hjälper även till med att alla dokument som behövs är rätt ifyllda och inskickade i tid för ersättning vid skada.

När frågor och svar från mötets deltagare var klar följdes en information från Åsa Sikberg, LRF Mälardalens styrelse – vilt o skogs ansvarig, där LRFs 3 viktiga frågor om rovdjur som presenterades. Åsa tipsade även om vad djurägare kan vara uppmärksam på. Tex: om vilda djur man brukar se på betesmarker o odlad mark försvinner, tamdjur blir oroliga stressade, äter inte och vilar inte som vanligt, lättskrämda, ändrat beteende och flyr sina hagar.

Kvällens diskussioner gav ändå svar på frågor som medlemmar ställt och många tyckte att det var ett väl organiserat möte.