The Swedish Wool Initiative skalar upp – tar ull från Dalarna till industriell nivå

Efterfrågan på hållbara material ökar stadigt, samtidigt slängs majoriteten av den svenska ullen – det gäller inte minst ull från Dalarna. För att möta efterfrågan och minska resursslöseri kraftsamlar 20 fårägare, företag och forskare för att särskilt fokusera på insamling av ull i Dalarna med omnejd. Målet är att omvandla svensk ull till en värdefull och hållbar råvara inom bygg, möbler, mode, outdoor och heminredning. Projektet är en uppföljning av The Swedish Wool Initiative och leds av Axfoundation tillsammans med Dalarna Science Park.

Foto Henrik Hansson

The Swedish Wool Initiative är ett av de industriprojekt som Dalarna Science Park arbetar med som handlar om restströmmar. Ull är ett mycket lovande material som kan ersätta fossilbaserade råvaror, men ullen ses idag som en biprodukt från svenska gårdar som ofta har det primära syftet att producera kött och hålla betesmarker öppna. Det saknas bland annat fungerande infrastruktur för att skala upp insamlingen av ull från gårdar runt om i Sverige, inte minst i Dalarna, och det är svårt att kvalitetssäkra ullen på ett kostnadseffektivt sätt.

Ambitionen är att sätta upp en insamlingsplats för ull i Dalarna, göra det enkelt att kvalitetssäkra ull genom ett nationellt klassificeringssystem för ull, och utveckla innovativa cirkulära produkter med svensk ull som råvara tillsammans med varumärken i framkant. Fårägaren Peter Andersson är en av många lantbrukare som vill ta hand om den stora mängd ull som hans får producerar varje år.

I projektet samarbetar aktörer från hela den svenska värdekedjan för ull, från fårägare till svenska företag inom branscher som bygg, möbler, mode, outdoor och heminredning.

– Vi samlar en bredd av aktörer som normalt konkurrerar men som nu samarbetar för att hitta gemensamma konkreta lösningar som gynnar alla. Det här är ett otroligt viktigt steg mot en hållbar och cirkulär industri, säger Johan Sidenmark, Axfoundation.

Läs hela pressmeddelandet från Axfoundation