Avelsvärderingsprojekt beviljat

SF samverkar sedan många år med Växa, kring avelsvärderingen för får. Avelsvärderingen är ett viktigt verktyg och vi har i flera olika forum under senare år, konstaterat att det finns behov av utveckling och förnyelse på några områden. Nu kan vi glädjande nog meddela att Växa fått en ansökan om projektmedel beviljad.

Projektet som beviljats medel ska leda till uppdatering av avelsvärderingen, men också ge oss en granskning om vi har data i Elitlamm som håller för framtida nya avelsvärden. Delar som är föremål för utveckling, är avelsvärdet för fertilitet och publicering av avelsvärden för 60-dagarsvikt för de avelsvärderade raser som idag inte har dessa.

Granskningen av data ska på sikt möjliggöra nya avelsvärden för egenskaper som prioriterats högt i våra diskussioner med både rasföreningar och Elitlammsanvändare via våra avelsutskottsmöten, till exempel lamningssvårigheter och djurens hållbarhet.

Carolina Markey och Jan-Åke Eriksson från Växa kommer att jobba med projektet. Pengarna kommer från de branschutvecklingsmedel som avsätts för varje slaktat lamm vid de större slakterierna. Här finns de andra projekt som har beviljats medel för branschutveckling 2024.

Text Erica Lindberg