Beviljade medel för branschutveckling 2024

Nu är det klart vilka projekt som i år beviljas medel från branschutvecklingspengarna.

Carolina Markey från Växa beviljas medel för projektet ”Uppdatering av egenskaper och beräkningsmodellerna för avelsvärdering av får”.

Läs här om vilka kriterier som gällde för utlysningen, och vilka gris- och nötprojekt som får medel. Läs också Svenska Köttföretagens pressmeddelande.