Lägre referensvärde för varg möjligt men ställer ökade krav

Naturvårdsverket har analyserat hur Sverige skulle kunna sänka referensvärdet för varg till mellan 170 och 270 individer. Man skriver att en sänkning bland annat förutsätter invandring av vargar och en utveckling av förvaltningen. Ett referensvärde i lägre delen av intervallet innebär ett större biologiskt och juridiskt risktagande jämfört med idag.

Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdraget att analysera hur referensvärdet för varg i Sverige skulle kunna vara inom ett intervall på 170–270 individer. I uppdraget har inte ingått att ta fram eller lämna förslag på ett nytt referensvärde. Befintligt referensvärde på 300 individer gäller fram till nästa rapportering till EU:s art- och habitatdirektiv, senast i juli 2025.

Läs mer och slutredovisningen av regeringsuppdraget på Naturvårdsverkets hemsida.