Baggauktion i Mälardalen

En förening med intressenter för baggauktion i Mälardalen har bildats. Enda syftet är att hålla en baggauktion. Styrelse och baggauktionskommitté är utsedda.

Förberedelserna för en baggauktion i Mälardalen, närmare bestämt Upsalaområdet, är nu i full gång.

En kommitté bestående av Barbro Nord, Jozef Schimmel, Britt-Marie Ellis Nygren, Johan Bröjer, Roger Billefält, Ingela Uhlås och Karin Wennås är verksamma med förberedelserna inom sina olika ansvarsområden.

Baggauktionen kommer att förläggas till onsdagen den 25 sept. Plats ännu ej bestämd.

Bild: Auktionsbagge i Jönköping 2010.

Djur, välkomna till auktionen är:  Bagglamm av Gotlandsfår, Leicester och Finull. Äldre baggar av samma raser, samt även tacklamm. Allmogefår om intresse finns.

Följ oss på Facebook, Baggauktion Mälardalen ››

Ytterligare information kommer, håll utkik.

För baggauktionskommittén
Barbro Nord