Baggauktionen 11 september 2021

Lammproducenterna tackar alla inblandade och sammanfattar årets baggauktion för köttrasbaggar, som gick av stapeln 11 september 2021.

Av de 30 auktionsdjuren blev 20 sålda och 10 blev osålda.
Högsta pris 33 000 kr betalades för katalog nr: 20 Helander Texel You.
Medelpris för de sålda baggarna blev 9175 kr.
Det såldes baggar för 257 000 kr och totalt lades 303 bud av 37 olika personer.
Efter att baggarna lades ut på Boskapstorgets auktionssida var 1200 personer inne och kollade. Under själva auktionen, mellan klockan 14 och 16, var mellan 125 och 160 personer inne hela tiden.
Det var besökare från 10 olika länder, däribland Spanien, Finland, Danmark, Polen, Norge, Kina och USA.
Om man är nyfiken kan man läsa mer om avsluten på vår historiksida.

Tack till KLS Ugglarps och HKScan som sponsrade sina leverantörers baggköp. KLS med 1000 kr för en bagge och Scan 500 kr för max 2 baggar.

Årets auktion var som ni redan vet helt digital. Vi kan bara sia om nästa års event, men hoppas givetvis att det då kommer att kunna bli en fysisk auktion eller kanske mest troligt blir det en kombinerad digital och fysisk. Vi återkommer angående detta i sinom tid.

Vi vill tacka alla säljare, köpare och andra intressenter som gemensamt med Boskapstorget och oss i Lammproducenterna genomförde årets digitala event. Tack för i år och väl mött igen nästa år!
Baggauktionskommittén/Lammproducenterna

Rekordbaggen Helanders You. Foto Sophie Helander