Baggplan för provparning i Elitlamm

I fredags släpptes den nya Baggplanen där du kan provpara dina tackor med olika baggar för att både kolla släktskap och få en prognos för avkommans resultat. Baggplanen är som en spelplan i datorn, där du kan flytta runt dina tackor som spelkort till olika baggar för att direkt se effekten.

Du ser:

  • Effekten av parningen. Så mycket bättre avelsvärden och index får avkomman jämfört med tackan
  • Släktskapet mellan tacka och bagge
  • Tidigare antal avkommor mellan bagge och tacka

Det finns flera sätt att provpara, du kan till exempel testa en tacka på flera olika baggar samtidigt. Då kan du enkelt se släktskap och jämföra de möjliga avkommornas avelsvärden. Ett annat sätt är att provpara en bagge med alla tackor. Avelsframstegen blir tydliga i gröna siffror, medan röda siffror visar om avelsvärdena beräknas bli sämre än moderns avelsvärden.

Vilka baggar vill du testa med?

Du kan provpara med dina egna vuxna baggar eller dina bagglamm. Har du elitlammskod på en bagge du är intresserad av kan du testa honom. Alla auktionsbaggar och tillgängliga seminbaggar är också valbara till din spelplan.

Testa obegränsat, spara det som blir bra

Du kan testa hur många baggar du vill och spara de provparningar du vill jobba vidare med. Du väljer själv vilka avelsvärden och index du vill jämföra. Senare i höst, när baggarna är på plats hemma i fårstallet, så bestämmer du vilken av dina spelplaner du vill ska bli verklighet. En knapptryckning i baggplanen och utifrån din spelplan skapas riktiga betäckningsgrupper.

Du hittar baggplanen i ditt Elitlamm i menyn Betäckning. Där finns en utförligare beskrivning av vad du ser på spelplanen och hur du kan jobba när du provparar.

Auktioner i Jönköping, Mälardalen och på Gotland

Baggarna som säljs på auktionerna i Tenhult/Jönköping den 16 september, i Mälardalen 20 den september och i Sjonhem/Gotland den 23 september finns tillgängliga att testa i baggplanen.

Med förhoppning att baggplanen gör höstarbetet i besättningen ännu mer intressant!
SF & Elitlamm