Svinpest, uppdaterat beslut om foder och rengöring av maskiner

Uppdaterat beslut om vad som gäller i den smittade zonen.

Ändringarna i beslutet avser hur foder som producerats i den smittade zonen ska hanteras (bilaga 2).

  • Foder som har producerats inom den smittade zonen får inte lämna den smittade zonen.
  • Obehandlat foder som färskt gräs, hö eller ensilage samt strö såsom torv eller halm som är skördat i den smittade zonen ska lagras på ett sätt som försäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det. Du ska lagra det i minst 3 månader innan det får lämna zonen.
  • Obehandlat spannmål skördat i den smittade zonen ska lagras, på ett sätt som försäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det. Du ska lagra det i minst 1 månad innan det får lämna zonen”

Instruktion för tvätt av skogsmaskiner och lantbruksmaskiner som använts i smittad zon

Hämta instruktion för tvätt av skogsmaskiner och lantbruksmaskiner som använts i smittad zon som upprättats i samband med utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin, men som inte varit i direktkontakt med vildsvinskadaver.

Mer information om svinpestutbrottet i Västmanland

Vi hänvisar till Jordbruksverkets hemsida för uppdaterad information.