Bättre organisation på djurtransporterna

Källa: Jordbruksaktuellt

Enligt Uno Wennergren, professor vid Linköpings universitet, skulle tiden som ett djur står i transport kunna minskas med upp till hälften genom att se över logistiken kring vart djuren lämnas och hur rutterna organiseras.

Något som leder till ökad djurvälfärd, mindre koldioxidutsläpp och mindre kostnader.

Uno Wennergren har haft ett löpande forskningsprojekt under flera år där han tittat på just djurtransporter i Sverige. I första hand har han tittat på smittspridning i samband med djurförflyttningar, men började också att intressera sig för själva slakten. Uno ville se hur man skulle kunna undvika uppstallning och köbildning i slakteriet, genom bättre logistik för att korta transporterna.


För att få bättre logistik i hela landet skulle det behövas fler små lokala slakterier, vilket är lite av en trend just nu, menar Uno. I och med sitt arbete har han fått bra koll på var det finns ett geografiskt behov.

– Men det kräver ett samarbete mellan slakterierna och det är inte så enkelt att uppnå. Såvida det inte är inom samma företag, säger Uno.

En lösning som kom fram var att slakterierna skulle kunna byta djur med varandra. För att leverera till det slakteri som låg närmst gården.

Hela artikeln i Jordbruksaktuellt:

Bättre organisation på djurtransporterna ››

Läs också:

Mer hållbarhet på HKScan ››