Martin & Servera tar täten i ursprungsmärkning av livsmedel

Pressmeddelande från Martin & Servera:

Många av Martin & Serveras kunder uttrycker ett allt starkare behov av att veta varifrån varorna de serverar i sin restaurang eller matsal kommer.

Därför driver Martin & Servera frågan om frivillig ursprungsmärkning av livsmedel för restaurang- och storköksbranschen.

Mer information än lagen kräver

Initiativet syftar till att alla livsmedel i restaurang- och storköksbranschen ska vara ursprungsmärkta. Initialt lägger Martin & Servera fokus på animaliska produkter där kundefterfrågan på ursprung är störst.

Läs mer ››