Martin & Servera tar täten i ursprungsmärkning av livsmedel

Pressmeddelande från Martin & Servera:
Många av Martin & Serveras kunder uttrycker ett allt starkare behov av att veta varifrån varorna de serverar i sin restaurang eller matsal kommer.
Därför driver Martin & Servera frågan om frivillig ursprungsmärkning av livsmedel för restaurang- och storköksbranschen.
Mer information än lagen kräver
Initiativet syftar till att alla livsmedel i restaurang- och storköksbranschen ska vara ursprungsmärkta. Initialt lägger Martin & Servera fokus på animaliska produkter där kundefterfrågan på ursprung är störst.
Läs mer ››