Bönder om djurplågeri på slakteri – fullständigt oacceptabelt

I veckan sände TV4 ett inslag om djurplågeri på slakteri. Böndernas och branschens reaktion är att det är totalt oacceptabelt.
Text och bild av Svenskt Kött
elof-och-tomas
I veckan har TV4 sänt ett nyhetsinslag med filmer från ett mindre slakteri i södra Sverige som visar när en slaktare plågar djur innan slakt och totalt missköter sin uppgift. Den svenska köttbranschen är eniga om att det är fullständigt oacceptabelt. Ett slakteri som misskött sig så fatalt ska inte få bedriva verksamhet och det är bra att sådana här fall avslöjas så att det kan anmälas. Vederbörande har blivit polisanmäld och i en artikel i Ystads allehanda säger Livsmedelsverkets avdelningschef för södra Sverige att man hämtat hem sin kontrollutrustning från slakteriet. Utan den får ingen slakt utföras. Slakteriet är inte medlem i någon av branschorganisationerna, men hade så varit fallet skulle det blivit uteslutet omedelbart.
Som bonde är det fruktansvärt att se bilder från en slakt där djuren plågats.

Bönderna Elof och Tomas om djurplågeri på slakteriet

– De bilder vi sett den här veckan är vidriga. Det är en stor skam att se hur djuren på det här slakteriet plågas. Jag som bonde har lagt hela mitt engagemang i att se till att mina djur har det bra från den stunden de kommer till världen och det är också mitt ansvar att se till att de får en värdig avslutning på livet. För att jag ska kunna vara stolt över min produktion behöver jag vara trygg och säker på att transporten och slakten är lika respektfull och värdig. säger Elof Nilsson, får och nötdjursbonde på Nors gård.
Den svenska köttbranschen står för att djur alltid ska behandlas med respekt och vördnad. Djur som föds upp i Sverige ska ha ett gott och värdigt liv där de får möjlighet att utöva sina naturliga beteenden och ha det bra ända in i slutet.
– Jag tror att vi alla inom branschen kan skriva under på att inget djur ska behandlas på det här sättet. Det är ju ett lagbrott. Det finns folk som begår brott och de ska straffas. Det handlar ju också om kontrollerna som har brustit och behöver ses över. säger Tomas Olsson, fårbonde på Norrby gård. Han fortsätter:
– Jag känner ett stort ansvar för det är mina djur hela vägen; från gården till att de transporteras ända fram till avlivningen. Då måste jag också veta att de tas om hand på ett bra sätt på slakteriet. Jag känner väl till personalen på slakteriet som vi anlitar och jag känner en trygghet i att mina djur har det bra in i det sista. Innan Coronapandemin såg jag alltid till att åka med till vårt slakteri minst en gång per år för att känna mig säker på att det känns bra, och det tänker jag fortsätta med så snart det blir möjligt. När jag lämnar mina djur vidare då vet jag att de behandlas med respekt.
Sveriges lagstiftning vad gäller djuromsorg är strikt kring att djur inte ska utsättas för lidande, i synnerhet inte i samband med slakt, och därför ska alla djur undantagslöst bedövas innan avlivningen.
På 95 procent av alla slakterier i Sverige hade en sådan här incident aldrig kunnat ske eftersom det ständigt finns veterinärer från Svenska Livsmedelsverket närvarande som besiktigar djur, både vid ankomst till slakteriet och efter avlivning. Vid mindre slakterier gör den officiella veterinären enligt nuvarande kontrollsystem bara korta besök. Branschen ser nu över hur den kan påverka för att det ska bli bättre kontroller som säkerställer djurskyddet även på små slakterier. [länk till artikeln om djurkontrollerna]
Läs mer om svensk djuruppfödning och svensk djurskyddslag här.