Mer svenskt kött på restaurang – nu utbildas restaurangbranschen

Källa LRF
Jobbar du inom restaurangbranschen, eller känner du någon som gör det? Sprid då ordet om den digitala utbildningen om det svenska köttets mervärde och hur det kan bidra till hållbara och goda affärer.
LRF Kött och projektet ”Mer svenskt kött på restaurang” fortsätter nu arbetet genom att hjälpa krögare, kockar och restaurangpersonal att vässa kunskaperna om svenskt kött och hur det kan marknadsföras.
Utbildningen är helt digital och består av tre tillfällen.
Läs mer om datum och anmälan i denna pdf