Bönder sökes för examensarbete om förmedlingslamm

Frida Hansson och Nelly Åxman är två lantmästarstudenter vars examensarbete handlar om förmedlingslamm och varför försäljningen av förmedlingslamm är så blygsam i Sverige. De söker lammproducenter som köper eller säljer förmedlingslamm att intervjua. Frida och Nelly berättar här om arbetets mål och vilken typ av producenter de söker kontakt med.

Vårt huvudsakliga mål är att ta reda på varför det inte sker mer förmedling av lamm i Sverige. Om vi tittar på länder som Storbritannien, där förmedling är en självklar del av produktion blir det extra intressant varför det inte fungerar så här.

Vi är också intresserade av dem som faktiskt förmedlar lamm samt tar emot lamm gällande produktion inkl. tillväxt, djurhälsa och ekonomi. Detta för att se helheten och kanske få svar på varför det inte är så vanligt i Sverige. Och i samma veva få svar på vad som behövs för att förmedlingsverksamheten ska öka.

Vi önskar att få kontakt med:
Producenter som förmedlar sina lamm
Producenter som tar emot förmedlingslamm
Producenter som har förmedlat lamm men valt att sluta.
Producenter som aktivt valt att inte förmedla.

Detta för att vi ska få en bredare bild av hur läget ser ut för förmedlingslamm. Intervjuerna kan ske både via telefon men även på plats om gården ligger inom rimligt avstånd från Alnarp. Vi har gärna en första kontakt så vi sedan kan planera intervjuerna, för att underlätta vårt arbete.

Kontaktuppgifter:
Nelly Åxman
Neax0001@stud.slu.se
076 82 20 266

Frida Hansson
Faon0009@stud.slu.se
072 20 13 795