Marknaden för kött, ägg och mejeriprodukter påverkas av en orolig omvärld

Utvecklingen av animaliemarknaden 2022 varierade mellan olika sektorer, men samtliga påverkades av höga produktionskostnader och sviktande efterfrågan på produkter med högt pris. Den totala köttproduktionen minskade samtidigt som både import och export ökade. Totalkonsumtionen av kött steg medan den svenska marknadsandelen sjönk.

Nedan några nedslag ur Jordbruksverkets pressmeddelande som innehåller mycket mer information.

Totalkonsumtionen av kött ökade med 0,7 procent 2022 samtidigt som den svenska marknadsandelen för kött sammantaget sjönk från 72 till 70 procent.

– Förutom att normaliseringen av våra matvanor efter pandemin gett en ökning av köttkonsumtionen de två senaste åren, är en tänkbar förklaringen att vegotrenden svalnat av flera skäl och att en del konsumenter går tillbaka till tidigare matvanor. Vårt fokus har också flyttats mot livsmedelsförsörjning, för att sedan skifta över till att jaga lågpris och kampanjerbjudanden. Det faktum att priserna ökat kraftigt även på andra livsmedel, som grönsaker och bröd, kan också ha fått konsumenter att dra slutsatsen att det inte hjälper hushållsekonomin att dra ner på just köttet som ju är den livsmedelsgrupp vi lägger mest pengar på, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare vid Jordbruksverket.

Svenskmärkning AB gör regelbundna undersökningar bland konsumenter och en helt färsk sådan visar också att svenskt som vägledning vid matinköp minskat och landar på andra plats, medan att maten inte är för dyr ökat och intagit första plats. Samtidigt är ursprung på råvarorna och tillverkningsland fortfarande viktigt och gynnande av svenska bönder är konsumenternas främsta skäl för att välja svenskt. Ägg, kött och mjölk är de livsmedel man anser att det är viktigast att köpa svenskt av.

– Trots att marknadsbalansen för 2022 är mestadels negativ för svenskt kött, med ökad import och försämrad svensk marknadsandel, så tror jag att kurvorna vänder igen så snart konjunkturläget förbättras. Många konsumenter har i grunden med sig vikten av att värna om den svenska livsmedelsproduktionen när de träder in i sin matbutik. Svenska mervärden kopplat till bland annat djurvälfärd, miljö och försörjningsförmåga har slagit igenom på bred front de senaste åren även om vi alla pressas av tunnare plånböcker för tillfället, säger Åsa Lannhard Öberg.

Konsumentpriset på mat har stigit mer än priset till bonden 2022

I nyhetsrapporteringen lyfts nästan dagligen hur tilltagande inflation, stigande räntor samt prisökningar på drivmedel och el urholkar hushållens ekonomi. Livsmedelspriserna har varit särskilt omdebatterade och jämförelser visar att de stigit mer i Sverige än i många andra delar av EU. Jämförelser av prisutvecklingen i Sverige per månad från januari till december 2022 i olika led av kedjan i relation till inflationen, visar att konsumentpriset för jordbruksprodukter stigit med drygt 21 procent samtidigt som priset som företag i livsmedelsindustrin får vid försäljning till handeln stigit med knappt 21 procent och ersättningen till bönderna stigit med drygt 18 procent. Kostnaden för insatsvaror till jordbruket har ökat med drygt 17 procent och inflationen, som mäts i form av KPI för alla varor, var 13 procent 2022.