Bra kvalitet på lammen år 2009

Alla Scans lammleverantörer har gjort ett jättebra jobb
och bidragit till en kvalitetshöjning på lammen under förra året.

Vi
vill också passa på att säga extra grattis till lammproducenterna på
Gotland som har bästa andel kvalitetslamm under år 2009 med hela 88,9%!

Scan 2009

Scan 2008

Medelvikt

18,7 kg

18,6 kg

Klass

R- (7,0)

R- (7,1)

Fett

2+ (6,2)

2+ (6,1)

Andel kvalitetslamm

83,2%

82,6%

Gårdarna blir färre men större

Under förra året ökade slakten av lamm med 9%
samtidigt som antalet lammleverantörer till Scan minskade med 2,6%.
Medelleveransen uppgick år 2009 till 49,04 lamm/leverantör vilket är en
ökning med 3,8 lamm/leverantör. I intervallet 1-30 lamm/leverantör
minskar antalet leverantörer medan intervallet 51-150 är oförändrat och
intervallet 151-499 lamm ökar med hela 20%!

Volymökning 2009

Det känns roligt att lammproduktionen ökar och att Scan är delaktig
i den ökningen. Under året som gått ökade vi vår lammslakt med drygt
9%.

Regioner som ökar mycket är bla Närke med +41%, N Kalmar +15% och region Häls/Gävle/Dala med 15%.

Tack för alla leveranser under året som gick och vi ser fram emot nya gemensamma utmaningar under 2010!

Dina lamm behövs nu!

Vi är inne i en trend att många anmälningar flyttas fram i tiden
vilket leder till en låg nivå på tillfärseln i förhållande till den
mängd lamm vi har planerat att slakta samt lovat kunderna. Flera kunder
står just nu i begrepp att börja importera lamm eftersom vi har så låg
nivå på försäljningen. Vi har under veckan gjort ett utskick till dem
som hade lamm anmälda kvartal 1 år 2009 men som inte har någon anmälan
inne i år.

Scan lammtillägg är just nu 7 kr/kg och ett exempel lamm som väger
18,6 kg, klass E-O och fett 2- tom 3 avräknas 32,91 kr/kg (notering,
Scan lammtillägg och veckoleveranstillägg). Ifjol samma vecka var
betalningen 33,16 kr/kg dvs i stort sett samma.

Ring slaktanmälan idag om du har lamm leveransklara tel: 0771-388 399. Frågor om kontrakt ring din inköpare på tel: 0771-510 510

KRAV-tillägg lamm höjs

Vecka 4 höjs tillägget för KRAV-lamm med 0,50 kr/kg. Nytt tillägg blir 3,00 kr/kg för godkända och kontrakterade KRAV-lamm.

Vi tecknar gärna fler kontrakt from nu och tom vecka 22. Kom ihåg
att minsta leverans är 18 djur/tillfälle. Ring Elisabeth Svensson vid
frågor eller kontrakt: tel 044-19 40 63

Scan lammtillägg december-påsk

Nu är det många som ringer och undrar
hur Scan-lammtillägg ser ut tiden framöver. I tabellen nedan hittar du
tillägg/vecka för ScanSLS. Nyhlen Hugosons tillägg hittar du på www.scan.se/sls.

Vecka

Tillägg

Vecka

Tillägg

Vecka 49

3

Vecka 3

7

Vecka 50

4

Vecka 4

7

Vecka 51

4

Vecka 5

8

Vecka 52

5

Vecka 6

8

Vecka 53

5

Vecka 7

9

Vecka 1

5

Vecka 8

9

Vecka 2

6

Vecka 9-22

10

 

Scan tecknar LOI med Stockholms Butikskött gällande Visby

Scan AB har upprättat ett så kallat letter of intent (LOI)
tillsammans med Stockholms Butikskött AB gällande Scans anläggning i
Visby. Avsiktsförklaringen gäller ett gemensamt delägarskap. Gotland
får således behålla sitt slakteri i Visby.

I september 2009 deklarerade Scan AB att företaget aktivt söker en
samarbetspartner för att gemensamt driva anläggningen i Visby vidare.
Gotland har ett unikt varumärke och det finns stor potential att
utveckla det gotländska köttvarumärket. Stockholms Butikskött AB är ett
familjeägt företag som styckar och levererar kött till butiker först
och främst i Stockholmsområdet. Samtal mellan parterna har förts under
hösten. Avtal planeras att tecknas under andra kvartalet 2010.

– Vi vet att slakteriet och vår anläggning är viktig och
betydelsefull för många människor på Gotland. Genom det tilltänkta
samarbetet med Stockholms Butikskött har både vi och våra leverantörer
större möjlighet att utvecklas och expandera långsiktigt, säger Denis
Mattsson, VD Scan AB.

– Vi har sedan en tid tillbaka anmält vårt intresse i Visby slakteri
då vi redan idag representerar ett antal uppfödargrupper på ön inom
såväl nöt, gris och lamm. Vi är glada att Scan nu väljer oss som
samarbetspartner för fortsatta diskussioner. Vi ser stora möjligheter
att utveckla den Gotländska råvaran och Gotland som region i framtiden
och med slakteriet som grund kan vi skapa den helhet vi eftersträvar i
vår verksamhet, säger Thomas Östlund, VD Stockholms Butikkött.