Positiva signaler om förenklingar

Förenklingar
av EU:s jordbrukspolitik har varit temat för en workshop i Bryssel
under det svenska ordförandeskapet i EU.

Från workshopen kommer
positiva signaler om möjligheten att genomföra ytterligare förenklingar
när det gäller märkning, journalföring och registrering av djur.
Det har blivit tillåtet att använda
olika färger på öronbrickor till får och getter, vilket varit ett
önskemål från näringen.


I det förenklingsprojekt som Jordbruksverket bedrivit i samarbete med
näringen konstaterade vi att förenklingar på detta område skulle kunna
leda till stora besparingar för företagen, och det är glädjande att vi
får signaler om att det kan vara möjligt att gå vidare med fler
förenklingar, säger Mari Andersson, chef för Jordbruksverkets
kontrollavdelning.

Workshopen var en del i
arbetet med det svenska EU-ordförandeskapet och hade deltagare från ett
20-tal EU-länder samt från EU:s institutioner och
intresseorganisationer. En grupp diskuterade förenklingsmöjligheter när
det gäller märkning, journalföring och registrering av djur och där kom
flera konkreta förenklingsförslag upp.

Ett förslag som diskuterades
under workshopen handlar om att ta bort kravet på att lantbrukare har
en stalljournal i pappersform för de uppgifter om djurförflyttningar
och händelser i besättningen som kan hämtas direkt från
nötkreatursregistret CDB. På så sätt kan möjligheterna till effektiv
smittspårning upprätthållas samtidigt som lantbrukarens administrativa
börda minskar. Tidigare förslag om förenklingar på detta område har
inte godtagits av EU, men nu är signalen att det finns större
möjligheter för enskilda länder att genomföra förenklingar.

Vi kommer inom kort gå vidare och ta fram konkreta förslag till hur en
sådan förenkling skulle kunna utformas, säger Peter Krause, chef för
Jordbruksverkets registerenhet.
 
Jordbruksverket
har redan genomfört flera andra förenklingar när det gäller märkning,
journalföring och registrering av djur. Ett exempel är att lantbrukare
som använder den elektroniska stalljournal som finns i tjänsten CDB
Internet redan i dag slipper att föra en manuell stalljournal.

Inom
kort kommer det bli möjligt att beställa öronbrickor till djuren via
Jordbruksverkets webbplats, vilket dels är enklare för lantbrukaren och
dels betydligt billigare. Kostnaden vid beställning via nätet blir 20
kr jämfört med 80 kr vid beställning via blankett. En annan helt ny
tjänst som lanseras inom kort är Mina Sidor på Jordbruksverkets
webbplats, där lantbrukare enkelt kommer att kunna se sitt djurinnehav
och följa sina ärenden.

Källa: SJV