Konkurs för Ull i Sverige

Den ekonomiska föreningen Ullförädling i Sverige försattes i konkurs 2009-06-26.
Konkursförvaltare är Hamilton & Co Adv.Byrå Karlstad AB.

Ullförädling i Sverige ekonomisk förening bildades i juli 2006 med
syfte att utveckla ull som handelsvara och produkt för att tillvarata
medlemmars ekonomiska intressen.

Föreningen skulle fungera som spindel i
nätet mellan fårägare och ullkunder men har kämpat länge för att få verksamheten att fungera.

 

Mie Meiner, som har suttit som ordförande i föreningen ger här en resumé av vad som har hänt:

"Bakgrunden är att alltsedan alla blev uppsagda i Kil har vi arbetat helt ideellt med all klassning, sortering, försäljning och inköp. De fasta kostnaderna blev dock för stora för den ringa omsättning vi hann med att generera. Arbetet blev till slut övermäktigt, och vi hade inte ekonomi till att anställa någon heller.

Företagsidén är god. Det finns intresse för att köpa ullen, och det finns intresse för att sälja ull. Vi har under åren sålt ull både inrikes och utrikes, men vi har i dagsläget ingen chans att fortsätta med det ideella arbetet i den omfattningen som vi gjort.

De misstag vi gjorde var att börja för stort på en gång med en begränsad budget. Vi skulle hinna med att både starta ulltvätt, klassning och försäljning av stora volymer på kort tid. Vi glömde bort att Rom inte byggdes på en dag.

Att bygga upp verksamheter tar tid, och då får man inte skaffa sig för stora omkostnader för kompetensutvecklingen under tiden. Det gjorde vi. Vi lade ner massor av tid och arbete på att starta tvättverksamhet utan att få igång den delen. Med fokus på bara klassningen hade nog idén hållit ända fram. Den kompetensen fanns och skulle kunnat driva företaget framåt till ett hållbart sådan."

 

/Emma Rosenmüller