Branschen agerar gemensamt för att säkra svenskt kött och svensk fågel

Pressmedelande från Svenskt Kött
Kostnaderna på foder, diesel och el skenar vilket har lett till en extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. Nu agerar Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och KCF gemensamt genom att påverka politiker för att säkra svenskt kött och svensk fågel.

Skenande kostnader på foder, diesel och el har lett till en helt ny och extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige.

– Vi uppvaktar tillsammans riksdagen och regeringen för att diskutera vilka politiska insatser som kan göras i nuläget. Den krismiljard som det beslutades om i början av februari är uppäten för länge sedan, här behövs betydligt större insatser, säger Magnus Därth, Vd för Kött och Charkföretagen.

Det höga kostnadsläget som följde torkan 2018 och den globala pandemin som pågår sen 2020 har eskalerats ytterligare i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.

– Många lantbrukare riskerar att snabbt tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att kostnaderna skenar. Detta i ett läge när vi verkligen behöver säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Vi har inte råd att tappa en endaste lantbrukare och varje hektar som odlas räknas, säger Hans Agné, Vd för Svenska Köttföretagen.

– Enligt de kalkyler vi har i dagsläget ser vi att grisproduktionen har tappat 1,3 miljard kronor och för nötproduktionen. och fågelproduktionen beräknas en merkostnad på närmare 1 miljard kronor för respektive bransch med rådande foderpriser. Det är de siffror som vi har precis just nu, i morgon vet vi att det har ökat, säger Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen.

Den svenska kött och fågelbranschen har en gemensam bild av vad som behöver göras och det måste ske snabbt. Lantbrukarna måste få ersättning för de kraftigt ökade kostnaderna så fort som möjligt för att kunna säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning.

– Det viktiga är att alla parter jobbar snabbt och på flera fronter, säger Maria Donis vd för Svensk Fågel. En snabbare åtgärd minskar risken för att gårdar går i konkurs eller att stallar står tomma vilket skulle minska den svenska livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden. Kostnaderna höjs och konsument kan förvänta sig ytterligare höjda priser, men situationen är samtidigt så extrem att vi parallellt behöver få stöttning genom politiska åtgärder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen.

Läs mer på #säkramaten

För mer information och kontakt:
Svenska Köttföretagen: Hans Agné, hans.agne@kottforetagen.se, 070 548 30 01
Svensk Fågel: Maria Donis, maria.donis@svenskfagel.se, 070 825 48 58
Kött och Charkföretagen: Magnus Därth, magnus.darth@kcf.se, 08 762 65 33