Ungfår! Vinst eller förlust?

Projektet ”Ungfår! Vinst eller förlust?” fick medel från branschutvecklingspengarna 2020. Nu har slutrapporten publicerats. Theo den Braver, rådgivare hos Gård & Djurhälsan har genomfört projektet.

Projektets mål har varit att undersöka möjligheter och hot kring en extra slaktkategori mellan Får och Lamm. Projektets ambition var att se på frågan utifrån alla aktörers position i värdekedjan kring svenskt lamm och får.

Theos slutsats

Att skapa en ny kategori i producentled för lamm som blivit äldre och vuxit dåligt ser jag personligen som en dålig idé med flera risker för vår svenska lammarknad. Bättre, tror jag, är att göra något med kategorin Får. I kategorin Får finns ett stort antal djur som idag har ett lågt värde i producentled. Utröna vad grossisten vill ha för vikt, klass och konfirmation på det äldre djurets slaktkropp. Skapa därefter en rejäl merbetalning i prislistan för detta får, Jmf ”Märkeskvalitet” på Lamm. Man skall förmodligen kontraktera dessa Får med producenten så att en förutsägbarhet på volymer och leveranstid skapas. Mest troligt kan man ha en period under året som denna ”Märkeskvalitet Får” går att leverera till slakteriet. Hur sedan märkeskvalitet Får skall marknadsföras på konsumentmarknaden och finna sin plats där överlåter jag till nästa instans i värdekedjan för svenskt lamm att utröna. Jag tror att det är här potentialen ligger för att öka värdet i branschen utan att negativt påverka mängden Lamm.

Läs om arbetet och diskussionerna som lett fram till denna slutsats i Slutrapport Ungfår! Vinst eller förlust?