Vad kan göra skillnad på din gård?

18 mars 2022 | Mycket har även denna vecka kretsat runt kriget i Ukraina och vårens kostnadsläge. Men vi har också flera avelsrelaterade nyheter, och lästips i form av slutrapporten för projektet som undersökt möjligheter och hot om vi skulle få en ny slaktkategori mellan får och lamm. Positiva nyheter har kommit från HKScan under eftermiddagen.

På tisdag den 22 mars kl. 19.00 håller vi en digital informationsträff om det aktuella läget med tanke på kostnadskrisen och hur kriget i Ukraina påverkar oss. Öppet för alla medlemmar och ingen anmälan krävs, man kopplar upp sig via länken som finns här. Lösenordet finns i nya Fårskötsel (nr 2), på samma sida som innehållsförteckningen. Inför mötet, fundera över vad som konkret kan göra skillnad på er gård, tänk brett och både i stort och smått.

Det finns fortfarande tid att lämna in motioner till årets stämma och för ras- och lokalföreningar att nominera sin kandidat till Årets Fårföretagare. Senast den 1 april ska motioner och nomineringar vara styrelsen tillhanda.

Ännu så länge har vi fått färre nomineringar till Årets Fårföretagare än vanligt, men de brukar strömma in när sista nomineringsdagen närmar sig. Annars säger vi som förra året; konkurrensen brukar vara mördande, så något färre än vanligt vore kanske inte någon nackdel?

Årets Fårföretagare 2021, 2020, 2019 och 2018. Foto fr v Jimmy Lundgren, Frida Edlund, Ofelia Carlsson respektive privat.

Möte med HKScan idag, de aviserar prishöjning till producent från v 12 som ett första steg. Lamm höjs med 3 kr/kg och 25 kr/st marknadstillägg för får. HKScan ger handeln en stor eloge för att detta kunnat genomföras på ca 4 veckor, normalt tar det ca 14-16 veckor att genomföra en prishöjning. Slakten för även täta dialoger med LRF och har varit med till riksdagen för att prata om vikten av att producera livsmedel här i landet.

Det har varit Köttråd med mycket tonvikt på etik i djuromsorgen. Djurvälfärd är ett hett ämne ute i Europa och många länder kommer nu med olika märkningar för djurvälfärd.

Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och Kött och Charkföretagen agerar just nu gemensamt genom att påverka politiker för att säkra svenskt kött och svensk fågel. Läs deras pressmeddelande.

Svenskt Kött jobbar som alltid hårt för att utbilda svenska konsumenter. #säkramaten är deras kampanj för att öka medvetandet om att hälften av den mat vi svenskar äter kommer från andra länder, och att det nu är stor risk att vi mister ytterligare svensk matproduktion. PS. Ni vet väl att SF är delägare i Svenskt Kött och att Elof representerar oss i deras styrelse?

LRF har en sida för information som rör kriget i Ukraina.

Projektet ”Ungfår! Vinst eller förlust?” var fårprojektet som fick medel från branschutvecklingspengarna 2020. Nu har slutrapporten publicerats. Theo den Braver, rådgivare hos Gård & Djurhälsan har genomfört projektet. Projektets mål har varit att undersöka möjligheter och hot kring en extra slaktkategori mellan får och lamm. Projektets ambition var att se på frågan utifrån alla aktörers position i värdekedjan. Theos slutsats i en mycket förkortad sammanfattning är att han inte tror på idén att skapa en klass för ungfår/årslamm, utan hellre ser en satsning på kategorin får. I den kategorin finns ett stort antal djur som idag har ett lågt värde i producentled, som borde kunna generera betydligt bättre betalning om det går att få förutsägbarhet i leverans och volymer, tillsammans med tydligare riktlinjer för vikt, klass och konfirmation. Läs om arbetet och diskussionerna som lett fram till denna slutsats i Slutrapport Ungfår! Vinst eller förlust?

Vi instämmer med Theo att det inte är en bra idé att införa en extra klass av typen årslamm innan vi nått 50 % självförsörjningsgrad, branschen har inte råd att minska mängden lamm. Får vi ett behov av kastrering av bagglamm är det också mycket negativt. Inom kategorin får finns det däremot en stor potential.

Förra veckans text om rödklöver 🍀 har väckt en del reaktioner, och det är roligt och helt i linje med syftet att lyfta rödklövern. Faktafel ska däremot inte cirkulera och det behövs några förtydliganden/rättelser:

  • Att rödklöver ”växer bra på de flesta jordar och den inte är lika känslig när det gäller dränering, pH, torka och temperatur som alternativen” är för luddigt uttryckt menar några, då det beror på vilka alternativen är. Rödklöver är känslig för både dålig dränering och lågt pH, och vid lågt pH är alsikeklöver bättre. Rödklöver tål torka bättre än vitklöver, men sämre än lusern.
  • Högre proteinkvalitet betyder inte högre proteininnehåll, rödklövern har lägre protieninnehåll än vitklöver. Men att rödklöverns proteinkvalitet är hög stämmer.
  • Vi skrev att försök där man testar olika klöversorters innehåll av fytoöstrogen pågår, men försöken som åsyftades gjordes 2017. Rapporten Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter finns att läsa här.

Det verkar som att en mer uttömmande text om rödklöver behövs. Så håll utkik, det kommer mer om rödklöver.

Vi har deltagit i ett möte med Jordbruksverket om Zooteknikförordningen, tillsammans med andra djurslags avelsföreningar och Växa. Zooteknikförordningen handlar om hur vi hanterar härstamningsregister och avelsplaner, och vem som har ansvaret för register och registreringar. Vi kommer att återkomma till rasföreningar som är anslutna till SF om detta under våren.

Alla som är intresserade av att få sina djur riksbedömda, nu är det dags att lägga in årets riksbedömning för ull-, päls- och ryaraser i kalendern. I år blir det en kort och intensiv period då våra riksdomare reser runt landet och bedömer framtidens avelsbaggar och avelstackor (både bagglamm och tacklamm är välkomna). Rasföreningar och djurägare har önskat att riksbedömningarna inte ska börja för tidigt, och det har vi tagit hänsyn till när årets turné har planerats. Men det kommer att vara tajt för anmälan till auktionen i Jönköping för baggar som bedöms på de sista platserna, så missa inte extra information om detta längst ner på sidan, om det finns planer på att anmäla till Jönköping.

Årets sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare hålls i Västerås den 30 juli. Alla rekommenderade gårdsmönstrare är välkomna! Även gårdsmönstrare med mångårig erfarenhet av att mönstra och andra som vill delta i sambedömningen erbjuds möjlighet att delta i mån av plats. Mer information finns här.

Vi har fått in Funktionärsrapporter från knappt hälften av lokalföreningarna, tack för det! Vi är tacksamma om de föreningar som håller årsmötet sent i mars skyndar sig att skicka in sin rapport efter mötet. Föreningarnas delegater till stämman i Vadstena ska vara anmälda den 1 april. Rasföreningar behöver inte skicka in Funktionärsrapporter, men om ni vill göra det är det välkommet. Då kan vi enkelt säkra att den information som skickas ut från förbundet hamnar i rätt inkorgar.

Uteserveringen på Starby Hotell i Vadstena är redo, vi ses där i maj! Foto Starby Hotell/Stina Svanberg

Lokalföreningarnas sidor på hemsidan uppdateras löpande, på Startsidan finns en meny som visar vilka som uppdateras senast. Idag har Gotlands Fåravelsförening lagt ut färsk information, nya styrelsen är inlagd och de bjuder in till en digital vallkurs med Gunnar Danielsson den 25 mars.

Jordbruksverkets statistik från decemberräkningen finns att studera här. Antalet jordbruksföretag med får har varit relativt stabilt över tid i december. Antalet har minskat något mellan december 2020 och december 2021, men förändringen är så liten att den inte är statistiskt signifikant. Regionalt har antalet företag med får minskat mest i nedre Norrland, även om också dessa resultaten ska tolkas med försiktighet då osäkerheten enligt SJV är relativt stor. Med tanke på den stora tillströmningen av nya besättningar till Elitlamm är vi förvånade över att statistiken visar att antalet besättningar har minskat mellan december 2021 och 2022.

Vi saknar Fårfest i Kil i år, men påminner om att det händer saker Fåret runt i Kil under 2022. Den 2 april blir det utställning och Påskmarknad där man kan köpa de välbekanta tussrisen och andra fårmidabla alster.

Foto Gudrun Haglund Eriksson

Nya Fårskötsel bjuder på mycket läsning på temat småskalig slakt och de motgångar som dessa företag brottas med, men också mycket annan fårläsning.

Foto Britta Wendelius

Trevlig helg önskar SF!

Det var trivselkväll i bygdegården i Möklinta igår. Så roligt att bli inbjuden för att prata om Fåråret och allt det fantastiska som fåren står för. Deltagarna fick bland annat prova att märka lamm (av kartong) och att hullbedöma varandra. Fascinerande vilket intresse det finns för får, också hos målgruppen ”vanligt folk”, hälsar Britta. Foto Britta Wendelius

Staketprojekt i ett naturvårdsavtal rullar på. Foto Elof Nilsson

Hunnit med att lämna lite bondeblod på Blodcentralen, hoppas det hjälper någon. Foto Elof Nilsson

Blyga fröken Vide tittar fram där Dalarna möter Västmanland. Hon viskar att nu är det vår. Foto Britta Wendelius

Sammanställt av AnnaSisy