Branschutvecklingspengen öppnar för nya ansökningar 1 mars 2024

För att stärka konkurrenskraften och lönsamheten i värdekedjan för svensk gris-, nöt-, och lammköttproduktion avsätter Sveriges köttbönder varje år tre miljoner kronor till Branschutvecklingspengen.

Årets kriterier är satta för att möta aktuella behov och utmaningar inom respektive djurslag. Rådgivare, veterinärer, köttproducenter, forskare, entreprenörer: Var med och sök projektmedel som bidrar till framtidens hållbara köttproduktion!

Svenska Köttföretagen, som ägs av 90% av slakteribranschen, öppnar nu nionde utlysningen av Branschutvecklingspengen. Genom åren har stödet från Sveriges köttbönder bidragit till konkreta insatser för svensk köttproduktion. Det finns i år särskild anledning att lyfta djurhållningens och köttproduktionens roll i framtidens matsystem.

”Sett till oron i vår direkta närhet är svensk köttproduktion i fokus för vår försörjningsförmåga och beredskap. Det ställer krav på fortsatt innovation och utveckling med hänsyn till lönsamhet och god djuromsorg.”
Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen.

Årets utlysning öppnar upp 1 mars och sista dag för ansökan om projektmedel är 30 april. Fördelningen mellan djurslagen är densamma som tidigare år. Projekt till grisproduktion har 65% andel, nötköttsproduktion 30% och lammköttsproduktion 5% av totalsumman på cirka tre miljoner kronor.

”Det finns tydligt uttryckta behov i samtliga tre djurslags kriterier i år. Vi ser fram emot många innovativa projektidéer bland årets ansökningar. Och vi ser gärna nytänkande samarbeten både vad gäller genomförande och finansiering.”
Ulrika Åkesson, ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen

Mer om Branschutvecklingspengen på Svenska Köttföretagens hemsida