Brist på personal i djursjukvården – viktigt att djurägare förbereder sig inför sommaren

Läget kommer att bli ansträngt för Distriktsveterinärerna i delar av landet under vissa perioder i sommar. Bidragande orsaker är bristen på veterinärer i landet och att Distriktsveterinärerna har behövt ta över ansvaret för beredskap i fler distrikt. Distriktsveterinärerna uppmanar djurägare att förbereda sig inför sommaren och ta reda på hur tillgången till vård ser ut där de bor.

Läs mer i Distriktsveterinärernas pressmeddelande.