Rapportserie – Sveriges jordbrukare

Projektet Mer mat – fler jobb avslutas i juni 2022 och lämnar efter sig fyra rapporter som belyser olika delar inom det svenska jordbruket som har betydelse för Sveriges livsmedelsstrategi.

30 mars – Arbetskraft inom livsmedelsindustrin
27 april – Ägar- och generationsskifte inom de gröna näringarna
25 maj – Lönsamhet inom de gröna näringarna
8 juni – Kompetensutveckling inom de gröna näringarna

Mer information via Mer mat – fler jobbs hemsida