Britta Wendelius blir ny förbundssekreterare

Tidigare hade Fåravelsförbundet ett kansli och anställd personal. Men tiderna har förändrats och arbetssätten förnyats. De senaste åren har vi helt saknat kansli och haft en arbetande styrelse för att hålla kostnaderna nere.

Arbetsbördan i förbundet har nu ökat och några av de flitigast arbetande styrelsemedlemmarna önskar att få avlastning. Därför utlyste förbundet tjänsten som förbundssekreterare. Annonsen gick ut innan jul 2016 och gensvaret blev över förväntan, vi fick in totalt 84 ansökningar. Efter en omfattande rekryteringsprocess har vi nu beslutat att anställa Britta Wendelius som förbundssekreterare i Fåravelsförbundet.

brittaw

Text Einar de Wit. Foto: Lasse Sjöberg

Britta bor tillsammans med sin man Lasse på Stjärnbäcks gård som ligger tre mil norr om Sala. På gården finns 40 Gotlandstackor, en del hästar och en genbanksgrupp av Öländska dvärghöns. Tackorna inköptes av fårprofilen Margareta Källberg som även varit Brittas mentor.

Britta sitter i styrelsen för Västmalands Fåravelsförening och har bland annat varit ansvarig för riksbedömningen i Västmaland de senaste åren.
– Jag ser fram emot att utveckla min hobby till en yrkesverksamhet, säger Britta. Jag älskar att prata med människor och har jobbat mycket med organisation genom åren. Jag tror att jag har mycket att tillföra fårsverige framöver och ser fram emot mycket omväxlande arbetsuppgifter.

Brittas arbetsuppgifter kommer bland annat att bli Elitlamms-support, uppdraget som sekreterare i styrelsen, att läsa remisser och att ha kontakt med medlemmar på olika sätt.

Fåravelsförbundets styrelse är väldigt glada över att ha kunnat ”lägga ullvantarna” på Britta. Vi tror att hon kommer att innebära en vitalisering av förbundets arbete och avlasta styrelsen som kommer att kunna jobba effektivare med andra frågor.

Om ni vill träffa Britta kommer hon att finnas i förbundets monter under Fårfesten i Kil den 3–5 mars. Britta kan också nås på sekreterare@faravelsforbundet.com.