Livsmedelsstrategin kan bli draglok för miljömålsarbetet

Ängar och betesmarker har minskat med hundratusentals hektar i Sverige de senaste hundra åren. Det behövs fler betande djur och människor som håller marken öppen för att värna det öppna odlingslandskapet och dess biologiska mångfald.

Regeringens nya livsmedelsstrategi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen av svensk mat och kan förhoppningsvis vara ett draglok för att vända trenden.

Läs mer
Jordbruksverket: Livsmedelsstrategin kan bli draglok för miljömålsarbetet ››