Bucht och Romsson om vargförvaltningen

Svenska Dagbladet/Brännpunkt: För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera åtgärder. Bland annat inrättas en permanent vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht S) och Åsa Romson (MP).

Läs mer
Svenska Dagbladet/Brännpunkt: Mer pengar ska gå till skydd mot varg ››

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, svarar
Svenska Dagbladet Opinion: En ren obstruktion mot riksdagsbeslutet ››