Vargjakt blir ett ärende i högsta rättsinstans

Ska man i framtiden kunna överklaga ett beslut, som Naturvårdsverket har tagit, om vargjakt till en domstol? Det är något som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva.

– I det här målet så har vi tyckt att den här frågan om Naturvårdsverkets beslut överhuvud taget går att överklaga till Domstol är en prejudikatintressant fråga som vi vill pröva, säger Erik Nymansson som är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är länsstyrelserna, på uppdrag av Naturvårdsverket, som beslutar om hur många rovdjur som får jagas i ett län. Och om man vill överklaga länsstyrelsens beslutet, vilket många naturvårdsorganisationer har gjort, så gör man det till Naturvårdsverket som beslutar om länsstyrelserna har fattat rätt beslut. Och därmed ska det egentligen vara stopp. För enligt jaktförordningen ska man inte kunna överklaga Naturvårdsverkets beslut till en domstol.

Hela radioinslaget/artikeln
SR P4 Gävleborg: "Det är en intressant fråga" ››