Bushresan uppmärksammar igenvuxna marker

På tio år har nästan en femtedel av Sveriges öppna landskap vuxit igen. Sverige håller på att förbuskas och det vill Landsbygdsnätverket med dess medlemsorganisationer sätta fingret på.

Därför bjuder man nu in politiker på lokal, regional och nationell nivå samt tjänstemän från offentlig förvaltning till en resa där de ska få möjlighet att se utvecklingen som det svenska landskapet genomgår.

Hela artikeln
Land Lantbruk & Skogsland: Bushresan uppmärksammar igenvuxna marker ››