Carl Helander, Helander Texel, Floby

Nominerad till Årets Fårföretagare 2022 av Skaraborgs Fåravelsförening

Foto Sophie Helander

Carl Helander bedriver tillsammans med familjen sin verksamhet på släktgården Johannelund utanför Floby i Västergötland. På gården finns idag 260 tackor av raserna Texel, Finull och Dorset.

Produktionen är inriktad på försäljning av avelsdjur och på slaktlammsproduktion. Huvudfokus ligger på avel av Texel, där de största satsningarna gjorts, senast genom import av nya avelslinjer från Nya Zeeland. I drygt 20 år har rasen funnits på gården och under de senaste fem åren har en hobbybesättning skalats upp till dagens 150 renrasiga texeltackor.

Under senare år har nya stallar byggts och befintliga stallar byggts om. Gården drivs ekologiskt och 45 ha naturbeten hävdas av fåren. Ungefär 35 ha vall odlas för att producera vinterfoder till fåren. Åkerböna/ärt och havre/korn köps in och en mixervagn används för att maximera grovfoderintaget och för att slippa separat utfodring av kraftfoder.

Framtidsplanerna innefattar bland annat en restaurang med lamm och gårdens andra delikatesser på menyn.

Hemsida

Motivering

Carl har en bakgrund som agronom och forskare på SLU. Hans forskning handlade framför allt om utfodringsstrategier för får. Kunskaper som han förvärvat genom arbetet som forskare används nu i den egna produktionen. Under åren har han hållit föreläsningar runt om i landet för att sprida kunskap om både avel och utfodring.

Carl har även bidragit och bidrar fortfarande med sitt engagemang för en förbättrad avelsvärdering för svenska får. Han har bland annat varit avelsansvarig inom SF, utformat härstamningsbevis samt forskat om avelsvärden för korsningsfår. Han har också diverse uppdrag i styrelser och valberedningar i fårföreningslivet.

Carl delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter genom att årligen ta emot flera studiebesök.