Därför väljer vi svenskt kött

Kött och köttkonsumtion är ett hett samtalsämne. Sveriges köttbönder är de verkliga experterna när det gäller uppfödning och djuromsorg. Branschorganisationen Svenskt kött väljer därför att låta bönderna komma till tals om sin dagliga verksamhet.

SFs styrelsemedlemmar Elof Nilsson och Magnus Jönsson är tillsammans med andra svenska mat-profiler affischpojkar i en Svenskt Kött-kampanj med syfte att sprida kunskap om svenskt kötts fördelar.

Dela gärna vidare till vänner och bekanta.

Svenskt Kött: Därför väljer vi svenskt kött ››