Dags för andra steget i Lammlyftet

Lammlyftet drivs sedan 2016 och har som syfte att säkra kvaliteten på svenskt lammkött genom att ta fram en svensk standard.

I mars träffades referensgruppen för att diskutera egenskaper att mäta för att sortera olika kvaliteter. Projektet löper 2019 ut.

Läs rapporten från mötet
LRF Kött: Dags för andra steget i Lammlyftet ››