Debattartikel: Därför behövs skyddsjakt

Debattartikel publicerad i LT, Katrineholms-kuriren m. fl. undertecknad av ledande namn inom LRF och SF.


Därför behövs skyddsjakt

Det innebär en enorm stress för uppfödare av tamboskap i rovdjursnära områden att ständigt behöva oroa sig för sina djur, sin verksamhet samt sin personliga trygghet genom att uppleva känslan av hot och påtryckningar från olika samhällsaktörer.

Att efter ett angrepp från varg uppleva det oerhörda att behöva se och ta bort sina rivna djur påverkar människor på ett sätt som inte kan mätas ekonomiskt.

Traumat i att känna att man inte längre vågar satsa eller driva verksamheten vidare, att ens vilja bo kvar, våga släppa ut hunden, att tvingas ge upp sitt yrke och sin livskvalitet går inte att mäta vare sig ekonomiskt eller psykosocialt. Ett vargangrepp innebär även omfattande ekonomiska konsekvenser genom exempelvis produktionsbortfall, extra tillsyn och flytt av djuren och kostnader för rovdjursstängsel. För djurägare som drabbats av vargangrepp den här sommaren finns det dessutom inte några stödpengar till rovdjurssäkert stängsel att ansöka om i Landsbygdsprogrammet.