EU-kommissionens motiverade yttrande om vargförvaltningen i Sverige

Regeringen har svarat på EU-kommissionens kompletterande motiverade yttrande angående den svenska vargpolitikens förenlighet med kraven i art- och habitatdirektivet. I svaret redogör regeringen för sin syn på EU-kommissionens synpunkter.

Regeringens svar finns att hämta på Regeringskansliets hemsida ››

Jägarförbundet har en artikel angående regeringens svar på sin hemsida: Regeringen försvarar rovdjurspolitiken ››